Оршихуй

Мэдэхүй зүрхний талбар биш, оршихуй зүрхний талбар. Юу БУЙ оршихуй байгааг мэддэг.