Оюун санааны хөгжил цэцэглэлт

"Оюун санааны хөгжил цэцэглэлт гэдэг нь энгийнээр амьдралын бүхийл алслалд өсөж цэцэглэхүй--баяр жаргалтай, өөртөө хийгээд таны эргэн тойрны хүн бүртэй чөлөөтэй байх юм.

"Spiritual blossoming simply means blossoming in life in all dimensions - being happy, at ease with yourself and with everybody around you."