Панчакоша бясалгал

Pancha kosha meditation

Эртний гэгээнтнүүд бидний оршихуйн гүн дэхийг нээн олоод хүний бүх түвшинг дурдсан Панчакоша (таван давхарга)- гийн талаарх мэдлэгийг өгсөн юм.

Панча Коша нь:

  • Хоолны давхарга (Аннамаяа Коша)
  • Амьсгалын давхарга (Пранамаяа Коша)
  • Сэтгэлийн давхарга (Маномаяа Коша)
  • Оюун ухааны давхарга (Вижнянамаяа Коша)
  • Амар амгалангийн давхарга (Анандамаяа Коша)

Йогийн зам мөр нь хүн өөрийн жинхэнэ мөн чанараа ухаарснаар дотоод руугаа хийх аялал юм. Панча Коша бясалгал нь таны анхаарлыг эдгээр 5 давхаргаар аядуухан авч яван энэхүү аялалаар аялуулна.

Бясалгалыг хийж үзмээр байна уу? СД-ийг доорх хаягаар орж худалдан авч болно: