Сударшан Крияаны ач тус

Sudarshan-Kriya-Benefits

Сударшан Крияаг тогтмол хийдэг хүмүүсийн мэдүүлсэн ач тус, үр дүнгүүдийг дор дурдвал:

Сударшан Крияаны биеийн эрүүл мэндэд үзүүлэх үр дүн

 • Стресс багасгадаг
 • Эрүүл энх, сайн сайхан байдал өсөн нэмэгддэг
 • Илүү их эрч хүчтэй болгодог
 • Дархлааны тогтолцоо хүчирхэгждэг
 • Холестрины хэмжээ буурдаг   ·        

Сударшан Крияаны сэтгэцийн эрүүл мэндэд үзүүлэх үр дүн

 •  Илүү ихээр бүтээлч санаачлагатай болгодог
 • Бодолын цэгцтэй тунгалаг байдал зонхилдог
 • Нойрыг чанаржуулж сайжируулдаг
 • Уураг тархины үйл ажиллагааг нэмэгдүүлдэг
 • Хүч сорьсон нөхцөл байдалыг даван туулах чадвар ихэсгэдэг      

Сударшан Крия-ны хувь хүмүүсийн хоорондох харилцаанд үзүүлэх үр дүн

 • Ажлын байранд хүмүүсийн хоорондох харилцаа илүү энгийн, дасан зохицсон, баяр хөөртэй болдог
 • Нийт олныг илүү гүн мэдэрдэг
 • Та өөрийгөө болон эргэн тойрныхоо хүмүүсийг илүү ойлгодог
 • Тэвчээртэй болдог
 • Өөртөө итгэх итгэл болон өөрийгөө хүндлэх нь дээшилдэг 

Сударшан Крияаны сэтгэл зүйд үзүүлэх үр дүн

 • Сэтгэл гутрал, сэтгэлийн зовлон түгшүүрийг арилгадаг
 • (Бага, дунд, хүнд хэлбэр)-ийн сэтгэл гутрал болон түгшүүрээс чөлөөлдөг

Сударшан Крияаны оюун санаанд үзүүлэх ач тус

 •  Йог болон бясалгалыг дээд түвшинд аваачдаг
 • Сэтгэлийн дотоод гүн дэх амар амгаланг амсаж мэдрүүлдэг