Таны сэтгэл хэр том бэ?

Сэтгэлд буй нэг л бодол таны ухаарал, ухаарлын цогц байдлыг хязгаарлаж болно. Таны сэтгэл хэр том, таны амьдрал хэр уужим бэ? Амьдралд олон олон зүйл бий. Нэгэн өчүүхэн, ялих шалихгүй зүйл таны бүх ухааралыг бүрхэгдүүлж бохирдуулж болно.