Тэгээд юу гэж

Тэгээд юу гэж хэмээх-чиг хандлага! Танд буй улайралыг аваад явдаг ба шуналгүй байх тулгуурыг авчирдаг.