Улайрал

Улайрал таны толгойд гарахад сэтгэл цэгцгүй, яруу найраг төрөхгүй. Улайрал энд байвал бүтээлч бодол орж ирэхгүй.