УРАМ

Аандаа аяндаа явагдах байдал ухаарлыг үүрч явдаг. Цочмог байдал сэтгэлийн хөдөлгөөний үймрэлээс гардаг; аяндаа явагдахуй тайван намуун сэтгэлийн байдлаас гардаг. Бүтээлч авъяас билэг үргэлж аандаа л явагддаг.