Хамаарахуй

Та хэзээ ч өөрийгөө илүү харж чадахгүй, тийм үү? Ямар нэг зүйл таных биш байхад та илүү хардаг.