Харанхуй мунхагаас гарах арга зам

Харанхуй мунхагаас гарах арга зам нь өөрийн төрөлх мөн чанараасаа үүдэн энэ бие цаг ямагт өөрчлөгддөг, энэ дэлхий үргэлжийн мөнхийн хувирал өөрчлөлтөнд ордог, замбуулин хорвоо тэр аяараа шингэн байдалтай, хувирал өөрчлөлтөөр дүүрэн, өөрийнхөөрөө хөдөлгөөнд оршдог гэх сэтгэлийн яг таг ойлголт, эрдэм мэдлэг юм.