Шинэчлэлт

Амьдралын дотоод гүн дэх энергийг ухаарч, ойлгож, мэдрэх нь асар их шинэчлэлтийг авчирч болно.