Шуналтай бай

Шуналтай бол дээдийн дээд, хамгаас гайхамшигтай гоо сайханд шуна. Гоо сайхан юм бүхэний төлөөх энэ бүх бүтээгчид шуна.