ЭНХ ТАЙВАН

Энх тайван таны төрөлх чанар, танаас хэзээ ч үл холдоно.