Эргүүлэг

Энэ ухамсар нуур лугаа адил. Сэтгэлийн дотоод эрхтэнүүд нууранд буй эргүүлэг мэт.