Үг бол сувд

Үгээ ярихаасаа өмнө цэнэ. Үг таны амьдралын сувд. Дэмийн юмний төлөө бүү цац, бүү хая.