Үхлийн тухай мэдлэг

Үхлийн тухай мэдлэг таныг үхэшгүй болгоно. "Үхэшгүй болгоно" гэж хэлэх нь хүртэл буруу. Тэртэй тэргүй та үхэшгүй гэдгийг л танд ухааруулдаг.