Өргөл өгөхүй

Бурхан минь ээ, энэ ертөнц тэр аяараа таных, энэ бие таных, энэ сэтгэл таных, сэтгэл түүний бүх зөрчил таных, сэтгэл түүний бүх гоо сайхан таных---энэ өргөл өргөхүй өөрөө таныг гэрт тань буцаан авчрах техник юм.