FAQ10

Хэрхэн танай байгууллагаын сайн дурын гишүүн нь болох вэ?

Хэрэв та курст суусан бол энэхүү вэб сайтанд өөрийн орон нутгийн салбар төвөөс өгсөн кодоор бүртгүүлэн, тэнд байгаа маягтыг бөглөх хэрэгтэй. Хэрэв одоохондоо Амьдрах урлагийн курст сууж амжаагүй бол өөртэйгөө ойрхон багш эсвэл зохион байгуулагчтай холбогдон, тэдэнд ямар туслалцаа хэрэгтэй байгааг асуугаарай. Мөн та курст суухыг хүсэн бүртгүүлж болно!