FAQ14

Энэ хувь хүнийг хөгжүүлэх хөтөлбөр үү эсвэл оюун санааны зам мөр үү?

Хоёулаа! Оюун санааны үндсэн зорилго нь бид өөрсдийгөө л илүү мэдэх юм. Та Амьдрах Урлагийн курсууд нь стрессийн давхаргуудыг ямар ч хүчин чармайлтгүйгээр үгүй хийдгийг мэдэх болно. Мөн сэтгэлийг захирах нуугдмал хуулиуд болон сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөнөө үр дүнтэйгээр хянах ур чадваруудыг олж мэддэг. Үүнээс гадна йог, бясалгал, амьсгалын хэмнэлийн эртний дасгалуудыг сурснаар бие, сэтгэл, сүнсний бүх түвшинг тэжээн тэтгэх шинэ аргатай болно.