FAQ15

Амьдрах Урлагийн Үндсэн Курсыг хэр удаан зааж байгаа вэ?

1980-аад оны эхээр зааж эхэлсэн. Түүнээс хойш өөр шашин, соёл, давхаргын сая сая хүмүүс дэлхий даяар энэхүү курст хамрагдсан байна.