FAQ17

Амьсгалын ач холбогдол юу вэ? Яагаад тийм чухал байдаг вэ?

Амьсгалах нь ерөнхийдөө анзаарагагүй явагддаг үйл явц юм. Амьсгал нь бие, сэтгэл, сүнсийг холбогч. Сэтгэл уур, гэмшил, айдсаас ангид, төвлөрсөн байгаа үед ямар ч өвчнийг анагааж чаддаг. Манай амьсгалын дасгалуудаар та ухааралтайгаар амьсгалаа удирдаж сурах бөгөөд ингэснээр бие, сэтгэл, сүнс нэгдэлтэй болдог.