FAQ5

Санхүүгээ хэрхэн зохицуулдаг вэ? Амьдрах урлагийн Үндсэн курс зэрэг нь төлбөртэй байдаг, бусад гамшгийн дараах нөхөн сэргээлтийг байгууллагаасаа хандивладаг уу?

Манай хүмүүнлэгийн үйлсийн хагасыг нь буяны хандиваар санхүүжүүлдэг – бусад буяны байгууллагуудын адил. Нөгөө талаар бид Амьдрах Урлагийн насанд хүрэгчдэд зориулсан Үндсэн курс зэргийг төлбөртэйгээр заадаг. Тэдгээр хүмүүс сайн ажил мэргэжилтэй, ядуурлаас ангид байгаа ч оюун санааны зам дээр урагшилж, стресс, сөрөг сэтгэл хөдлөлөөсөө ангид байх техникүүд сурахыг хүсдэг. Төлбөртэй курсуудын хандив нь манай хүмүүнлэгийн хөтөлбөрүүдэд зарцуулагддаг. Эцэст нь хэлэхэд баян, ядуу ялгаагүй хүн бүр амьдралын сорилтуудыг даван туулдаг. Удирдах албаны хүн бүр хамгийн их амжилттай байхын тулд стрессээ удирдаж сурах гэдгийг мэддэг.