FAQ8

‘Сева’ гэж юу гэсэн үг вэ? Та бүхэн заримдаа энэ талаар хэвлэл мэдээллээр ярьдаг.

‘Сева’ нь бусдын төлөөх хариу нэхээгүй тус гэсэн Санскрит үг юм. Санскрит хэл нь эртний йогийн багш нарын хэл байсан бөгөөд тэдгээр хүмүүсийн техникийг Шри Шри Рави Шанкар орчин үеийн амьдралд тохирсон хувилбараар Амьдрах Урлагийн курс болгон хүн төрөлхтөнд өргөн барьсан юм.