Алдаа

Алдааг алдаагаар л хар. "миний" эсвэл "түүний" алдаа гэж бүү хар. "Миний" гэдэг нь гэмшил, "түүний" гэдэг нь уур.