Амьсгал нь эл холбоос юм

Амьсгал нь таны бие, таны сүнслэг, таны сэтгэлийг хооронд нь холбох холбоос юм.