Бурханаар харахуй

Хайр бол дэргэдэх хүнээ Бурханаар харахуй, бясалгал бол өөрийн доторхыг Бурханаар харахуй.