Гоо үзэсгэлэн

Сэтгэл тань гомдол үгүй, хариуцлагатай, зоримог, итгэлтэй, хөндий бөгөөд хоосон байхад, та үгээр илэрхийлдэшгүй гоо үзэсгэлэнтэй байдаг.