Гэгээн хайранд өсөн торнихуй

Гэгээн хайранд өсөж торнихыг хүсвэл, өөрөө өөрийн болон өрөөл бусдын хооронд бүх шилэн хана, бардам зангаа үгүй болгох хэрэгтэй. Эдгээр ханаар л бусдыг дүгнээд л, бусад хүмүүс биднийг дүгнэж байна гэж боддог.