Гэгээрэхүй

Та 'гэгээрсэн хүн' гэж ч хэлж болохгүй, харин 'гэгээрэхүй' гэж л хэлж болно. Учир нь уг хүний хувийн шинж үгүй болж, уусан алга болох нь гэгээрэхүй юм.