Дууулах нь хангалтгүй ээ

Сатсангийн үер дуулах нь хангалтгүй. Хэн ч очоод дуулж чадна. Дууны завсар хооронд хэдэн мөчийн аниргүй, дотоод гүн,  дээдийн хязгааргүй жаргалыг амсаж мэдрэхүй --- энэ бол нэн чухал.