Дэлхий, Ертөнц

"Нүдээ л нээ. толгойгоо сэгсэр, энэ дэлхийд юу болж байгааг хар. Энэ нь гайхамшиг! Энэ ертөнц гайхамшиг!"