Илүү ихээр эргэлзээд л байна уу

Аливаад итгэхийн тулд, та эргэлзээгээ эхлээд ойлгох ёстой. Та өөртөө эргэлзэдэг. Та эргэн тойроны хүмүүстээ эргэлзэдэг. Улмаар энэ бурхан оршин буйд эргэлзэдэг.