Инээмсэглэл

"Өглөө бүр боссоны дараа толинд харж, та өөртөө сайхан инээмсэглэлийг өг. Инээмсэглэл бол амьдралаас бидэнд өгсөн ариун нандин бэлэг юм."