Инээмсэглэл бэлэглэхүй

Хүн бүр таны хуруу лугаа адил оршихуйн салшгүй нэг хэсэг нь юм. Салангид тусдаа зүйл энд үгүй, "хоёр" гэж үгүй. Бүхий л ертөнцийн бүтээл бүхэлдээ нэгэн цул.