Итгэл

Дэлхий бүхлээрээ итгэл дээр оршдог. Амьдралын юм бүхэн итгэлээр хөдөлдөг.