Кармаг арилгадаг

Та Сударшан Крияаны сүүлд самадиг хэдхэн секунд мэдрээд өнгөрдөг. Зарим үед үүнийг мэдэрдэг, зарим үед нь үүнийг  мэдэрдэггүй. Мэдрэх тэрхэн мөчид сэтгэлд буй бүх карма, хожмын сэтгэгдэлийг шатааж арилгадаг.