Оршихуй

Мэдэхүй бол зүрхний талбар биш, харин оршихуй зүрхний талбар юм. БУЙ оршихуй юу байгааг мэддэг.