Санаа зовох ба Зууралдах

Санаа зовох нь таныг өнгөрсөнтэй зууралдуулдаг. Яагаад гэвэл санаа зовох нь "би хийсэн"-г үүрч явдаг. Хамгаа зориулах энэ жим харгуй нь "би хийсэн" гэдгээ орхих юм.