Сул тавих нь хайр

Хайр бол уусах, алга болох, шингэх, хязгааргүйтэй нэг болох үзэгдэл. Хайр бол бүрэн гүйцэд сул тавих үзэгдэл.