Такс

Энэ хорвоо дэлхийгээс олох бүх цэнгэл жаргалыг хар. Тэд бүгд такстай ирдэг. Та таксыг төлөх ёстой. Энэ такс, татвар бол уй гашуу.