Уур утгагүй

Уур нь үргэлж аль хэдийнээ болоод өнгөрсөн зүйлийн тухай байдаг учраас утгагүй.