Хайрын дайсан

Айдас бол хайрын дайсан. Та нэгэн зэрэг хайрлаж, мөн айж чаддаггүй.