Хайр илэрхийлэгдэшгүй!

Хайртай гэдгээ үйлдлээр эсвэл үгээр аль алинаар нь ятгуулж чадах арга энд үнэхээр үгүй. Бид хэдий чинээ ятгахыг оролдоно, төдий чинээ эсрэгээр болдог.