Шүүмжлэл & Магтаал

 Магтаал нь үнэн биш байж болох юм, заримдаа шүүмжлэл ч мөн адил, гэхдээ л бид магтаалыг бэтгэрэн хүссээр л байдаг. Шүүмжлэлийг магтаал шиг баярлан хүлээн ав.