Элбэг дэлбэг

Элбэг дэлбэг нь таны сэтгэлийн байдал. Хэрвээ "дутуу"-г харвал, тэр амьдралд тань өснө. Байгаа зүйлдээ анхаарлаа хандуулбал, тэр амьдралд тань өснө.