Энэрэл нигүүлсэл

Хэн нэгний алдааг олж харах үед, бид энэрч нигүүлсдэггүй. Энэ үед яалтачгүй уурлаж, улмаар уур нь үзэн ядалт болдог.