Үнэхээр л амьдардаг

Маш эрхэм хайртай хүндээ "Хэрэв би танд хэрэгтэй бол би энд, таны төлөө байна. Би таныг тав тухтай болгох гэж л энд бий." гэж хэлдэг. Эдгээр мөч нь та  амьдралаараа үнэхээр л амьдарч буй мөч юм.