Үхэл, Үхэшгүй

"Үхлийн тухай мэдлэг таныг үхэшгүй болгоно. Таныг үхэшгүй болгоно гэж хэлэх нь хүртэл буруу. Энэ мэдлэг нь таныг үхэшгүй юм шүү дээ гэдгийг ухааруулдаг."