Өөрийнхөөрөө л бай

Өөрийнхөөрөө байхдаа дүр эсгээд байдаггүй. Энэ үед та бурханлаг зам мөрийн баримтлагчид нэн ойрхон оршино.