Өөрт байгаа зүйлээ хар.

"Хэн ч намайг хайрладаггүй! Хүн болгон намайг үзэн яддаг!" гэж бодвол энэ нь биелэгдэнэ. Учир нь та тэр зүг рүү анхаарч, энергиэ хандуулж байна."